Koulutus

Terveysteknologian opinnot yhdistävät tieto- ja viestintätekniikan ja terveydenhuollon osaamisalueita. Opinnot sisältävät käyttäjälähtöistä suunnittelua, lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä, terveydenhuollon toimialatuntemusta ja tietojärjestelmien suunnittelua.

Health Tech Lab

Terveysteknologian laboratorio on oppimisympäristö, jossa opiskelijat toimivat eri hankkeissa ja projekteissa, jotka useimmin toteutetaan yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Käytännön työt, verkostoituminen, tekemällä oppiminen ja monipuoliset hankkeet tarjoavat mahdollisuudet kehittää osaamistaan terveysteknologian alalla jo opintojen aikana.

Pidempään työelämässä olleille on mahdollisuus kouluttautua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon terveysteknologiassa joko normaalissa tutkinto-ohjelmassa tai toimien terveysteknologian tutkimusryhmässä.

Harjoittelut

Harjoitteluhaku Health Tech Labiin on auki yleensä vuoden alussa, mutta harjoitteluja on usein mahdollista suorittaa myös kesken lukukauden. Harjoittelussa teet töitä eri hankkeissa muun muassa ohjelmoinnin, testausten ja raporttien parissa sekä yritystoimeksiantoihin liittyen.

Harjoittelun sisältöä ja laajuutta on mahdollista räätälöidä omiin tarpeisiin sopivaksi. Harjoittelun voi tehdä myös osa-aikaisena opintojen ohessa. Harjoittelu on palkaton, mutta myöhemmässä vaiheessa voi olla mahdollista työllistyä hankkeisiin opiskelija-assistentiksi.
Opinnäytetyöt

Tutkimusryhmä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäytetöihin. Opinnäytetyöt voivat olla yrityksille tai julkisille toimijoille toteutettavia itsenäisiä toimeksiantoja tai osa tutkimusryhmän toteuttamaa laajempaa palvelua. Myös tutkimusryhmän useat TKI-hankkeet tarjoavat monipuolisia opinnäytetyömahdollisuuksia.