Terveysteknologian tutkimusryhmä

Turun ammattikorkeakoulun terveysteknologian tutkimusryhmä tuottaa tutkimus-, kehitys ja innovaatiopalveluja terveysteknologian tarpeisiin. Terveysteknologian sovelluksilla, järjestelmillä ja toimintaprosesseilla tuotetaan ihmisläheisiä ratkaisuja, joilla tuetaan ja ylläpidetään kansalaisten elämänlaatua, hyvinvointia, terveyttä sekä toimintakykyä.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden teemoja ovat mm.

  • terveysteknologian tuotekehitys huomioiden lääkinnällisten laitteiden sääntelyn
  • terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen kehittäminen
  • tekoälysovellukset ja robotiikka
  • tiedonhallinta
  • käytettävyys.

Yhteistyökumppanit voivat hyödyntää terveysteknologian laboratorion testialustaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja testaukseen. Tutkimuslaboratorion yhteistyökumppaneita ovat yritykset, sairaanhoitopiirit, kunnat, terveydenhuollon järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat, korkeakoulut sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköt.

Terveysteknologian tutkimusryhmä tekee aktiivista yhteistyötä Terveyskampus Turun toimijoiden ja Teknologiakampus Turun kanssa terveysteknologiaan liittyvissä aiheissa. Yhteistyötä tehdään myös Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Terveyskampus yhteistyön tuloksena on syntynyt esimerkiksi yrityksille avattava yhteydenottokanava, jonka kautta yritysten tarpeet tuodaan organisaatioiden palvelujen piiriin.