Terveysteknologian tutkimusryhmä

Turun ammattikorkeakoulun Terveysteknologian tutkimusryhmässä tuotamme tutkimus-, kehitys ja innovaatiopalveluja terveysteknologian tarpeisiin. Tutkimusryhmän tavoitteena onkin olla terveysteknologialan tuotekehittäjien aktiivinen asiantuntijakumppani laadukkaampien terveysteknologian tuotteiden ja ratkaisuiden mahdollistajana. Tuotamme terveysteknologian sovelluksilla, järjestelmillä ja toimintaprosesseilla ihmisläheisiä ratkaisuja, joilla tuetaan ja ylläpidetään kansalaisten elämänlaatua, hyvinvointia, terveyttä sekä toimintakykyä.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden teemoja ovat mm.

  • terveysteknologian tuotekehitys huomioiden lääkinnällisten laitteiden regulaatiot
  • terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen kehittäminen
  • tekoälysovellukset ja robotiikka
  • tiedonhallinta
  • käytettävyys.

Tarjoamme yhteistyökumppaneille sekä test bed -toimintaa Terveysteknologian laboratoriossa, että living lab -ympäristöissä tehtävää käyttäjälähtöistä suunnittelua ja testausta. Yhteistyökumppaneitamme ovat yritykset, sairaanhoitopiirit, kunnat, terveydenhuollon järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat, korkeakoulut sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköt.

Terveysteknologian tutkimusryhmä tekee aktiivista yhteistyötä Terveyskampus Turun eri terveysteknologiatoimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteistyön konkreettisena esimerkkinä on yrityksille avattava yhteinen yhteydenottokanava, jonka kautta yritysten tarpeet tuodaan kaikkien organisaatioiden palvelujen piiriin.