Tuotekehittäjien aktiivinen asiantuntijakumppani

Terveysteknologian tutkimusryhmän ja Health Tech Labin palveluihin kuuluu tutkimustoiminnan lisäksi terveysteknologian alan tuotekehityksen tukeminen ja koulutukset. Terveysteknologian ratkaisujen kehittäminen perustuu uuden teknologian hyödyntämiseen. Henkilöstö suorittaa erilaisia tuotekehitysvaiheiden testauksia, auttaa toteuttamaan koemalleja nopealla aikataululla ja on apuna myös tuotteen validointiin liittyvissä kysymyksissänne.

Käytettävyyden arviointi- ja testauspalvelut

Käytettävyysarvioinnin ja -testauksen tavoitteena on tukea yrityksen tuotekehitystyötä ja tuottaa käyttäjille entistä parempia ratkaisuja. Kehitettävät tuotteet voivat olla fyysisiä tuotteita, tietokoneohjelmia, internet-sivustoja tai palveluprosesseja. Käytettävyydellä kuvataan, kuinka helposti ja sujuvasti tuotteen käyttäjä pääsee haluamaansa päämäärään. Käytettävyydestä on tullut merkittävä tuoteominaisuus tavoiteltaessa hyvää käyttäjäkokemusta.

Tuotekehityspalvelut

Health Tech Lab tarjoaa monipuolisen tuotekehitykseen ja uusien ideoiden testaamiseen soveltuvan kehittämisympäristön yrityksille ja opiskelijoille. Laboratorio sijaitsee Joukahaisenkadulla muiden ICT-yksikön laboratorioiden yhteydessä ja tekee aktiivista yhteistyötä osaamisalueen muiden toimijoiden kanssa tarjoten tuotekehityskumppanuutta käyttäjälähtöisten lääkinnällisten laitteiden tuotetestaukseen ja laitteilla tehtävään tutkimukseen.

Koulutukset ja tilat

Mikäli yrityksellä on tarve tehdä yksittäisiä tai useampia testauksia, mutta tilat ja laitteistot puuttuvat, laboratoriotila voidaan vuokrata laitteistoineen. Vuokraan sisältyy tila- tai laitevuokran lisäksi laboratorion henkilökuntaan kuuluva asiantuntija ja perehdytys laitteistoon. Tarvittaessa yritys voi tilata myös kouluttajan tai koulutuksen laboratorion vieressä sijaitsevassa teorialuokassa. Koulutuspalvelut räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Koulutusta järjestetään esimerkiksi liittyen lääkinnällisten laitteiden sääntelyyn.

Hinnat

Palvelut hinnoitellaan tapauskohtaisesti sekä riippuen palvelun toteuttamismuodosta. Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous!

 


 

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on 5000 euron arvoinen tuki, jota pk-yritykset voivat hakea Business Finlandilta. Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin. Lue lisää täältä!

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä lisäverovähennys yrityksille ja yhteisöille!

Verottaja tarjoaa yrityksille ja yhteisölle 50 prosentin lisävähennyksen tutkimusorganisaation, kuten Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehdystä tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä. Verokannustin on voimassa verovuosina 2021-2025. Tarkempia tietoja lisävähennyksestä löydät Verohallinnon ohjeesta.