Health Tech Lab - terveysteknologian laboratorio

Health Tech Lab on Turun ammattikorkeakoulun terveysteknologian testialustaympäristö, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ideoiden, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja testaamiseen.

Laboratorion palveluvalikoimaan kuuluu esimerkiksi laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyystestaukset. Tuotekehitystä ja testausta voidaan tehdä sekä Health Tech Labin tiloissa, että kenttäolosuhteissa osana aitoja koettuja tilanteita.

Laboratorion laitteistoa


iMotions Research Platform

Tutkimuslaboratorion keskeisenä työkaluna toimiva iMotions ohjelmistoympäristö mahdollistaa monen laitteen yhteistyön tutkimuksissa. Ohjelmiston avulla luodaan tutkimuksia, joissa laitteistosta saatu data tulkitaan ja analysoidaan saumattomasti samanaikaisesti. Ohjelmiston opetus- ja tutkimusmahdollisuudet ovat nostaneet eri datalähteiden yhdistämisen ja analysoimisen uudelle tasolle.

Lue lisää valmistajan verkkosivuilta

EEG-päähineet

Tutkimuslaboratoriolta löytyy kahdenlaisia eri EEG-päähineitä. Neuroelectricsin ja OpenBCI:n EEG-päähineet mahdollistavat tutkittavan henkilön aivojen toiminnan analysoinnin osana tutkimuksia. Aivojen sähköistä toimintaa tutkitaan EEG:n avulla, joista saatua dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä tai käytettävyystestauksessa. EEG-päähineet ovat avanneet uuden ulottuvuuden tutkimuksiin ja erilaisia datalähteitä hyödyntämällä saamme enemmän tietoa tutkimustilanteista kuin koskaan ennen. Yhdistämällä päähineet muihin sensoreihin mahdollistetaan entistä sujuvammat biometriset mittaukset.

Lue lisää Neuroelectrics Enobio 8:sta

Lue lisää OpenBCI:stä

BioPac MP160

BioPac MP160 on huippuluokan modulaarinen datankeruu- ja analysointijärjestelmä. Myös langattomilla sensoreilla toimiva kokonaisuus voidaan muokata tutkimustilanteen ja tarpeen mukaan. Järjestelmä mahdollistaa kaikki nykystandardien mukaiset mittaukset, kuten EKG, HRV, EEG, EMG ja on mahdollista räätälöidä tutkimuksen tarpeiden mukaisesti. MRI-yhteensopivat osat lisäävät entisestään tutkimusmahdollisuuksia.

Lue lisää valmistajan verkkosivuilta

Shimmer Consensys Development kit

Käytössä oleva Shimmer Consensys on mahdollistanut useita eri mittauksia monenlaisissa testeissä ja tutkimuksissa Health Tech Labilla. Shimmerin avulla kerätään dataa biometrisistä mittauksista, kuten IMU, EKG, EMG ja GSR. Shimmerin laitteet ovat olleet suuri apu opetuksessa ja antaneet tukea tutkimuksiin modulaarisen ja laajan sensorivalikoiman vuoksi.

Lue lisää valmistajan verkkosivuilta

Silmänliikkeen seuranta

Laboratorion sensorivalikoimasta löytyy myös erityyppisiä silmänliikkeiden seurantalaitteita. Pupil Labs Invisible ja Tobii Pro Glasses ovat päälle puettavia laseja, jotka tekevät seurannan mahdolliseksi missä ja milloin tahansa. Tobii Pro Fusion on näyttöön kiinnitettävä seurantalaite, joka on oiva työkalu ohjelmistokehityksessä ja osana tutkimusta. Katseenseurantaa voi tarkistella reaaliajassa tai datan voi kerätä myöhemmin analysoitavaksi.

Lue lisää Tobii Pro tuotteista

Lue lisää Pupil Labs Invisible laseista

Potilasmonitori

Potilasmonitori on siirrettävä moniparametriyksikkö, jolla voidaan mitata ja seurata useita eri arvoja aikuisilta, lapsilta ja vastasyntyneiltä potilailta sekä sairaala ympäristössä kuin ambulanssissakin. Laite voi toimia yksinään tai liitettynä sairaalan tietojärjestelmään. Potilasmonitorilla voidaan mitata verenpaine, ottaa sydänfilmi(ekg) sekä seurata sykettä ja happisaturaatiota. Laboratoriosta löytyy kaksi monitoria, Ge Healthcare B125 ja Philips Intellivue Mx100.

Lue lisää Ge B125 monitorista

Lue lisää Intellivue Mx100 monitorista

Puettavat laitteet

Puettavat laitteet keräävät käyttäjästään dataa ja analysoivat sitä, antaen samalla tietoa terveydestämme tai urheilusuorituksistamme. Puettavien laitteiden, kuten älysormuksien tai -kellojen avulla, olemme ajan tasalla ja ne auttavat pitämään yhteyttä itseemme. Perinteisten askelien, sykkeen tai unen seuraamisen lisäksi laitteet pystyvät myös mittaamaan hengitystä, stressiä ja palautumista. Urheilukellot tarjoavat mahdollisuuden sijainnin seuraamiseen sekä räätälöityihin harjoitusominaisuuksiin. Laboratoriosta löytyy kaksi älysormusta, Oura-sormus ja Moodmetric-sormus, sekä useita erilaisia äly- ja urheilukelloja.

Lue lisää Oura-älysormuksesta

Lue lisää Moodmetric-älysormuksesta

Lue lisää Withings Move ECG-älykellosta

Lue lisää Suunto Ambit 3 Peak HR-urheilukellosta

AR- ja VR-laitteet

Lisätyn todellisuuden eli AR-laitteet luovat näkymän laseihin eli näyttöön, jossa on tietokoneelta saatavaa tietoa esitettynä, milloin puhutaan lisätystä todellisuudesta. AR-laitteita voidaan hyödyntää esimerkiksi suunnittelussa. AR:n avulla pystytään lisättyjen visuaalisten elementtien avulla pääsemään “käsiksi” tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin.

Virtuaalitodellisuuden eli VR-laitteet taas luovat kokonaan keinotekoisen ympäristön, joka voi olla täysin kuvitteellinen tai se simuloi aitoa testiympäristöä. Testiympäristössä on mahdollista testata tuotetta tai palvelua käyttäjällä sille suunnitellussa käyttöympäristössä ennen, kun testaus tapahtuu aidossa ympäristössä. Laboratoriosta löytyy AR-laitteista Microsoft HoloLens 2 ja VR-aitteista Varjo VR-1.

Lue lisää Microsoft HoloLens 2 -laitteesta

Lue lisää Varjo VR-1 -laitteesta