Oppimisympäristö

Terveysteknologian opinnot yhdistävät tieto- ja viestintätekniikan ja terveydenhuollon osaamisalueita. Opinnot sisältävät käyttäjälähtöistä suunnittelua, lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä, terveydenhuollon toimialatuntemusta ja tietojärjestelmien suunnittelua.

Health Tech Lab

Terveysteknologian laboratoriossa opiskelijat toimivat erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, kuten tuotekehityksessä ja palveluiden tuottamisessa.  Yhteistyö muiden alojen asiantuntijoiden kanssa on yleistä. Käytännön työt tukevat oppimista ja verkostoitumaan pääsee jo opiskeluaikana.

Pidempään työelämässä olleet voivat suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Master-koulutuksessa. Opinnot on mahdollista suorittaa joko normaalissa tutkinto-ohjelmassa tai terveysteknologian tutkimusryhmässä toimien.

Harjoittelut

Health Tech Labiin on jatkuva haku ja harjoittelu on mahdollista suorittaa myös kesken lukukauden. Harjoittelussa teet töitä erilaisiin TKI-hankkeisiin tai yritystoimeksiantoihin liittyen esimerkiksi ohjelmoinnin, testauksen ja dokumentoinnin parissa.

Harjoittelun voi tehdä myös osa-aikaisena opintojen ohessa ja harjoittelun sisältöä sekä laajuutta on toisinaan mahdollista räätälöidä omiin tarpeisiin sopivaksi. Harjoittelu on palkaton, mutta myöhemmässä vaiheessa voi olla mahdollista työllistyä hankkeisiin opiskelija-assistentiksi.

Yhteydenotot: Juho Metsävuori

Opinnäytetyöt

Tutkimusryhmä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäytetöihin. Opinnäytetyöt voivat olla yrityksille tai julkisille toimijoille toteutettavia itsenäisiä toimeksiantoja tai osa tutkimusryhmän toteuttamaa laajempaa palvelua. Myös tutkimusryhmän useat tuotekehityshankkeet tarjoavat monipuolisia opinnäytetyömahdollisuuksia.

Yhteydenotot: Teppo Saarenpää