Terveysteknologialla yksilöityä terveyttä ja hyvinvointia

Terveysteknologian tutkimusryhmä ja Health Tech Lab tarjoavat palveluja terveysteknologian tarpeisiin. Toiminnan pohjana toimii arkielämän digitalisoituminen ja teknologian lisääntyminen terveydenhuollossa.

Tutkimusryhmä toimii aktiivisena asiantuntijakumppanina terveysteknologia-alan tuotekehittäjille ja auttaa kehittämään laadukkaita terveysteknologian tuotteita mahdollistaen samalla ratkaisujen toteuttamisen. Toiminnan pääalueet ovat lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys vahvasti säädellyssä toimintaympäristössä, tiedolla johtamisen kehittäminen tekoälyä ja data-analytiikkaa hyödyntäen sekä eri toimintaympäristöjen teknologioiden tuotekehitys.

Health Tech Lab toimii terveysteknologian test bed -ympäristönä, jonka toiminnassa hyödynnetään mm. sensoritekniikkaa, virtuaalitodellisuutta, koneoppimista ja robotiikkaa. Laboratorio toimii Turun ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä, jossa tieto- ja viestintätekniikan alojen opiskelijat suorittavat opintojaan. Tutkimuslaboratoriossa kehitetään digitaalisia terveydenhuollon palveluja ja tehdään lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä yhdessä sote-organisaatioiden ja yritysten kanssa.

Health Tech Lab


ICT-City, B-siipi, 3.krs
Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
healthtech@turkuamk.fi


Health Tech Lab on Health Campus Turku -osaamiskeskittymän TERTTU-palvelun testi- ja kehittämisalustan yhteistyö- kumppani. Tarvitsetko kumppania tuotekehitykseen? Ota yhteyttä!

Tiedotteet ja uutiset

SYNDATE: Synteettisen terveysdatan testialusta

 SYNDATE vastaa yritysten tarpeeseen tehdä terveysdataan perustuvaa tuotekehitystä. Hankkeessa tuotamme synteettistä, mutta oikeankaltaista terveysdataa tarjoavan testialustan, joka osaltaan......

Tarjoomaesite suomalaisista terveysalan testiympäristöistä on julkaistu

Business Finland on koonnut yhteen kattavan esitteen terveysalan testialustatarjoomasta ja Terveyskampus Turun esittelyssä mukana myös Health Tech Lab. Esitteessä käydään läpi alan toimijoita,......

Turun ammattikorkeakouluun kaksi uutta Fellow-asiantuntijaa: ”Mahdollistaa syvemmän otteen tekoäly- ja terveystutkimukseen”

 Turun ammattikorkeakoulussa on aloittanut tammikuussa kaksi uutta Fellow-asiantuntijaa: Lisa McCann Skotlannin Strathclyden yliopistosta ja dosentti Esa Alhoniemi.Turun ammattikorkeakoulun......