Terveysteknologian avulla yksilöityyn terveyteen ja hyvinvointiin

Terveysteknologian tutkimusryhmä ja Health Tech Lab tarjoavat palveluja terveysteknologian koulutukseen ja tuotekehitykseen. Toiminnan lähtökohtina ovat digitalisaatio ja teknologian käytön lisääntyminen terveydenhuollossa. Olemme terveysteknologia-alan tuotekehittäjien aktiivinen asiantuntijakumppani laadukkaampien terveysteknologian tuotteiden ja ratkaisujen mahdollistajana. Toimintamme pääalueet ovat lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys regulaatioympäristössä, tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntäminen tiedolla johtamisen ratkaisujen tuotekehityksessä sekä kotona asumisen tukemiseen liittyvien teknologioiden tuotekehitys. Health Tech Lab toimii terveysteknologian test bed -ympäristönä, jonka toiminnassa hyödynnetään mm. sensoritekniikkaa, virtuaalitodellisuutta, koneoppimista ja robotiikkaa. Kehitämme digitaalisia terveydenhuollon palveluja ja teemme lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä yhdessä sote-organisaatioiden ja yritysten kanssa.