Terveysteknologian avulla yksilöityyn terveyteen ja hyvinvointiin

Terveysteknologian tutkimusryhmä ja Health Tech Lab tarjoavat palveluja terveysteknologian koulutukseen ja tuotekehitykseen. Toiminnan lähtökohtina ovat digitalisaatio ja teknologian käytön lisääntyminen terveydenhuollossa. Olemme terveysteknologia-alan tuotekehittäjien aktiivinen asiantuntijakumppani laadukkaampien terveysteknologian tuotteiden ja ratkaisujen mahdollistajana. Toimintamme pääalueet ovat lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys regulaatioympäristössä, tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntäminen tiedolla johtamisen ratkaisujen tuotekehityksessä sekä kotona asumisen tukemiseen liittyvien teknologioiden tuotekehitys. Health Tech Lab toimii terveysteknologian test bed -ympäristönä, jonka toiminnassa hyödynnetään mm. sensoritekniikkaa, virtuaalitodellisuutta, koneoppimista ja robotiikkaa. Kehitämme digitaalisia terveydenhuollon palveluja ja teemme lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä yhdessä sote-organisaatioiden ja yritysten kanssa.

Tiedotteet ja uutiset

Terveyskampus Turku tukee uusien ratkaisujen luomista terveysalalle

Yritysten on jatkossa helpompi löytää yhteistyökumppaneita ja palveluntarjoajia uusien terveysalan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Terveyskampus Turku valmistelee toimintamallia, jossa......