SYNDATE: Synteettisen terveysdatan testialusta

04.05.2023

 

SYNDATE vastaa yritysten tarpeeseen tehdä terveysdataan perustuvaa tuotekehitystä. Hankkeessa tuotamme synteettistä, mutta oikeankaltaista terveysdataa tarjoavan testialustan, joka osaltaan ratkoo terveysdatan toisiokäyttöön liittyviä ongelmakohtia.
Edistyneen mallinnusteknologian ansiosta, tuotettu synteettinen terveysdata on laadultaan lähellä aitoa potilasdataa. Tämä mahdollistaa terveysdataan perustuvien ratkaisujen, kuten uudenlaisten tekoälysovellusten, nykyistä merkittävästi ketterämmän kehittämisen vahvasti säännellyllä alalla.

Käytetyt menetelmät sisältävät yksityisyyden sisällyttäviä ominaisuuksia ja mahdollistavat sen, että tuotetut testiaineistot täyttävät tiukat tietosuojakriteerit. Synteettisiä aineistoja voidaan antaa yritysten käyttöön ilman toisiokäyttöön liittyvää raskasta sääntelyä. Yritysten tuotekehitys nopeutuu ja siihen liittyvät kustannukset laskevat. Yritysten ohella kehitetyistä ratkaisuista hyötyvät myös terveyspalvelujen tarjoajat ja potilaat, koska innovaatiotoiminnan tuloksena syntyy aiempaa parempia hoitomenetelmiä ja -ratkaisuja.

Turun yliopiston lisäksi myös Turun AMK on mukana tässä hankkeessa, sekä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Tässä nyt haetussa hankkeessa ei siis lähdetä kehittämään testialustaa alusta asti, sillä pohjatyötä on jo tehty liittyen teknisiin, lainopillisiin ja eettisiin kysymyksiin. Hanke on EAKR:n (Euroopan aluekehitysrahasto) rahoittama ja Euroopan unionin osarahoittama.

Linkki SYNDATEn sivuille.

Lähde: hankkeen julkinen tiivistelmä.
Teksti: Julia Rannikko